+386 (0)2 82 17 860
info@alppeca.si

Info

Prijava na nove informacije A.L.P. Peca

RAZPISI

 

Ur. l. RS, št. 21 / 13. 3. 2020

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in gostinske ponudnike

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Roka za oddajo vlog sta: 5. maj 2020 in 8. september 2020.

3. javni razpis za podukrep 16.4

Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni, ki so povezane z razvojem kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

29.5.2020

 

Ur. l. RS, št. 14 / 6. 3. 2020

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov na področju kulture v Občini Ravne na Koroškem za leto 2020, v okvirni višini 54.000 €

Občina Ravne na Koroškem

6.4..2020

 

2019

 

Ur. l. RS, št. 73 / 6. 12. 2019

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Za razpis so predvideni trije roki za oddajo vlog:

– Rok za oddajo vlog, z začetkom sofinanciranja v letu 2020 je do 20. 1. 2020 do 23.59,

– Rok za oddajo vlog, z začetkom sofinanciranja v letu 2021 je od 1. 9. 2020 do 30. 11. 2020,

– Rok za oddajo vlog, z začetkom sofinanciranja v letu 2022 je od 1. 9. 2021 do 30. 11. 2021

 

Ur. l. RS, št. 69 / 22. 11. 2019

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za izbor operacij »Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija«

Ministrstvo za zdravje

23. 12. 2019 do 12. ure

Javni razpis »Prva zaposlitev na področju vzgoje

in izobraževanja 2020«

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

4. 1. 2020 do 11. ure

Javni razpis za ugodna posojila za nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč – A2 2019

Slovenski regionalno razvojni sklad

1. do 3. 1. 2020,

2. do 17. 1. 2020, dodatno  24.1.2020

3. do 3. 2. 2020, dodatno 28.2.2020

4. do 17. 2. 2020,

5. do 3. 3. 2020,

6. do 20. 3. 2020,

7. do 3. 4. 2020,

8. do 17. 4. 2020,

9. do 4. 5. 2020,

10. do 18. 5. 2020,

11. do 1. 6. 2020.

 

Ur. l. RS, št. 62 / 18. 10. 2019

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za dvig kompetenc vodilnih turističnih destinacij in razvoj turistične ponudbe v vodilnih turističnih destinacijah v letih 2020 in 2021

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

8. november. 2019,

20. januar. 2020

20. april. 2020.

Javni razpis Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D 2019–2023)

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

18. 11. 2019 in 20. 12. 2019, za pridobitev sredstev v letu 2020,

– 1. 4. 2020, 1. 6. 2020 in 1. 9. 2020, za pridobitev sredstev v letu 2021,

– 1. 4. 2021, 1. 6. 2021 in 1. 9. 2021, za pridobitev sredstev v letu 2022 in

– 1. 4. 2022, 1. 6. 2022 in 1. 9. 2022, za pridobitev sredstev v letu 2023

 

Ur. l. RS, št. 53 / 30.8.2019

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Drugi javni razpis za ukrep »Akvakultura, ki zagotavlja okoljske storitve

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Javni razpis je odprt do porabe sredstev oziroma do objave o zaprtju javnega razpisa na spletnih straneh MKGP.

 

 

Ur. l. RS, št. 48 / 2.8.2019

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis semenski kapital –so-investiranje z zasebnimi investitorji (SI-SK 2019)

Javni sklad RS za podjetništvo

Do porabe sredstev, oziroma do 30.12.2020

 

 Ur. l. RS, št. 39 / 21.6.2019

 

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis »Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti«

SPIRIT

19. 7. 2019,

29. 11. 2019,

30. 4. 2020,

30. 9. 2020,

23. 4. 2021,

oziroma do porabe sredstev

 

Ur. l. RS, št. 36 / 7.6.2019

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih avstrijsko slovenskih projektov, kjer FWF (FWF Der Wissenschaftsfonds) deluje v vlogi vodilne agencije

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

Do objave o zaključku razpisa

Javni poziv 75SUB-EPPO19 Nepovratne finančne pomoči podjetjem za izvedbo energetskega pregleda ali za uvedbo sistema upravljanja z energijo

EKO sklad

Do objave o zaključku razpisa

Javni poziv 74SUB-OB19 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb

EKO sklad

Do objave o zaključku razpisa

Javni poziv 71SUB-SO19 Nepovratne finančne spodbude/pomoči za naprave za samooskrbo z električno energijo

EKO sklad

Do objave o zaključku razpisa

Javni poziv 73SUB-sNESOB19 Nepovratne finančne spodbude občanom za skoraj nič-energijske stavbe

EKO sklad

Do objave o zaključku razpisa

 

Ur. l. RS, št. 35 / 31.5.2019

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2019

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Do objave o zaključku

Javni razpis za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2019

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Do objave o zaključku

Javni razpis Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov v tujini

SPIRIT

30.9.2019;

30.9.2020;

30.9.2021;

30.9.2022

Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2019

Slovenski regionalno razvojni sklad

Do porabe sredstev, oziroma do 30.9.2019

Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF 2019

Slovenski regionalno razvojni sklad

15. 7. 2019,

26. 8. 2019,

21. 10. 2019,

25. 11. 2019,

Oziroma do porabe sredstev

Javni razpis za ugodna posojila za kmetijske in gozdarske projekte – A 2019

Slovenski regionalno razvojni sklad

8. 7. 2019,

19. 8. 2019,

23. 9. 2019,

28. 10. 2019,

9. 12. 2019,

Oziroma do porabe sredstev

Javni poziv 67SUB-OBPO19 Nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli stavbe

EKO sklad

Do objave o zaključku razpisa

 

Ur. l. RS, št. 34 / 24.5.2019

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni poziv 70SUB-PP19 Nepovratne finančne spodbude občinam za nakup novih vozil za prevoz potnikov

Slovenski okoljski javni sklad

(EKO sklad)

do objave o zaprtju razpisa

 

Ur. l. RS, št. 32 / 17.5.2019

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za sofinanciranje prilagojenih raziskovalnih projektov v okviru komplementarne sheme za prijave na razpise Evropskega raziskovalnega sveta (ERC)

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

do objave o zaprtju razpisa

Javni poziv 64SUB-EVOB19 Nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila

Slovenski okoljski javni sklad

do objave o zaprtju razpisa

Javni poziv 66SUB-EVPO19 Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila

Slovenski okoljski javni sklad

do objave o zaprtju razpisa

 

Ur. l. RS, št. 28 / 3.5.2019

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2019, 2020 in 2021 (oznaka JOB_2019)

Zavod za šport RS Planica

10.6.2019;

16.9.2019;

18.11.2019,

oziroma do porabe sredstev

 

Ur. l. RS, št. 24 / 12.4.2019

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni poziv za Vavčer za kibernetsko varnost

Javni sklad RS za podjetništvo

Do porabe sredstev, oziroma 31.3.2023

 

Ur. l. RS, št. 22 / 5.4.2019

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za dodelitev koncesije za opravljanje dejavnosti javne veterinarske službe, ki se ne financirajo iz proračuna RS na velikih govedorejskih, prašičerejskih in perutninskih obratih (farmah) in reprodukcije z osemenjevanjem domačih živali na velikih govedorejskih in prašičerejskih obratih na območju RS

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Do objave o preklicu razpisa

Javni poziv za sofinanciranje izvajanja mladinskih programov in delovanja mladinskih svetov v Občini Ravne na Koroškem za leto 2019, v okvirni višini 17.000 €

Občina Ravne na Koroškem

Do porabe sredstev, oziroma do 31.10.2019

Javni poziv za Vavčer za dvig digitalnih kompetenc

Javni sklad RS za podjetništvo

Do porabe sredstev, oz. do 31.3.2023

 

 

Ur. l. RS, št. 17 / 22.3.2019

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni poziv 61SUB-LSKI19 Nepovratne finančne spodbude občinam za  naložbe v izgradnjo kolesarske infrastrukture

Slovenski okoljski javni sklad

(EKO sklad)

do objave o zaprtju

Javni poziv za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj

Stanovanjski sklad RS

do objave o zaprtju

Javni razpis za dodelitev koncesije za izvajanje reprodukcije z osemenjevanjem domačih živali na območju Republike Slovenije

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano; Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

do objave o zaprtju

 

 

Ur. l. RS, št. 16 / 15.3.2019

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

2. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

do objave o zaprtju

2. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

do objave o zaprtju

 

 

Ur. l. RS, št. 11 / 22.2.2019

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Razpis za oddajo prijav za aktivnost unije za »Evropsko prestolnico kulture« za leto 2025 v Republiki Sloveniji

Ministrstvo za kulturo

31.12.2019

 

Ur. l. RS, št. 84 / 28.12.2018

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis P7R 2018 – mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji

Javni sklad RS za podjetništvo

1. 2. 2019,

1. 3. 2019,

 1. 4. 2019,

 1. 5. 2019,

 1. 6. 2019,

 1. 7. 2019,

1. 9. 2019,

1. 10. 2019

Javni razpis P7 – Mikrokrediti 2019

Javni sklad RS za podjetništvo

17.1.2019;

nato vsak četrtek v mesecu januarju, februarju, marcu, aprilu, maju, juniju;

4. 7. in 11. 7., 22. 8. in 29. 8. 2019;

nato vsak četrtek v mesecu septembru, oktobru, novembru in decembru z zadnjim rokom 19. 12. 2019

Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2018

Slovenski regionalno razvojni sklad

Do porabe sredstev oziroma do 30.9.2019

 

 

Ur. l. RS, št. 82 / 21.12.2018

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za program Fulbright za leto 2020 (272. JR)

Javni štipendijski, razvojni, invalidski

in preživninski sklad RS

Do porabe sredstev oziroma najkasneje do vključno 28. 9. 2021

 

 

 

 

Ur. l. RS, št. 72 / 16.11.2018

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019?2022

SPIRIT

7. 1. 2019,

15. 5. 2019,

5. 9. 2019,

6. 1. 2020,

15. 5. 2020,

4. 9. 2020,

5. 1. 2021,

14. 5. 2021,

3. 9. 2021,

5. 1 .2022

in 16. 5. 2022

 

 

Ur. l. RS, št. 59 / 7.9.2018

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019?2022 ?E?POSLOVANJE 2019?2022?

SPIRIT

5. 11. 2018,

1. 10. 2019,

1. 10. 2020 in

1. 10. 2021

Javni razpis za ugodna posojila podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave in predelave lesa ? B/BL 2018

Slovenski regionalno razvojni sklad

8.10.2018,

19.11.2018

oz do objave o zaprtju

 Ur. l. RS, št. 55 / 13.8.2018

 

 

Ur. l. RS, št. 52 / 27.7.2018

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Drugi javni razpis za ukrep ?Prehod na sistem za okoljsko ravnanje in presojo ter ekološka akvakultura?

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

do porabe sredstev

 

 

Ur. l. RS, št. 21 / 30.3.2018

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

2. javni razpis za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

do objave o zaprtju razpisa

 

Ur. l. RS, št. 19 / 23.3.2018

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za ukrep Racionalizacija sezonske selitve panjev v letu 2018

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

do porabe sredstev

 

  

Ur. l. RS, št. 68 / 1.12.2017

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju ? Po kreativni poti do znanja 2017?2020

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS

05. 01. 2018 za prvo odpiranje;

23. 11. 2018 za drugo odpiranje;

22. 11. 2019 za tretje odpiranje.

 

 

 

Ur. l. RS, št. 44 / 11.8.2017

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov 59OB17

EKO sklad

do objave o zaključku razpisa oziroma do porabe sredstev

 

 

 

Ur. l. RS, št. 31 / 23.6.2017

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I.

Javni štipendijski, razvojni, invalidski

in preživninski sklad RS

do porabe sredstev oz do 3.10.2022