+386 (0)2 82 17 860
info@alppeca.si

Info

Prijava na nove informacije A.L.P. Peca

RAZPISI

 

Ur. l. RS, št. 51 / 16.8.2019

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za sofinanciranje realizacije slovenskih kratkometražnih filmskih projektov – 2019.

Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije

23.9.2019

 

Ur. l. RS, št. 50 / 9.8.2019

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2019

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

16.12.2019

 

Ur. l. RS, št. 48 / 2.8.2019

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za štipendije za usposabljanje ali izobraževanje v tujini za specializirane poklice v kulturi 2019/2020

Ministrstvo za kulturo

2.9.2019

Javni razpis za podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij 2019–2023

Ministrstvo za javno upravo

9.9.2019

Javni razpis za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji

2020–2022

SPIRIT

23.9.2019

Javni razpis semenski kapital – konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR (SK75 2019)

Javni sklad RS za podjetništvo

27.9.2019

Javni razpis semenski kapital –so-investiranje z zasebnimi investitorji (SI-SK 2019)

Javni sklad RS za podjetništvo

Do porabe sredstev, oziroma do 30.12.2020

 

Ur. l. RS, št. 47 / 26.7.2019

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v obdobju od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2021

Javna agencija za raziskovalno dejavnost

5.9.2019

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov na področju kulturne dediščine v letu 2019 (v nadaljevanju: JR-MOSG-KD2019)

Mestna občina Slovenj Gradec

26.8.2019

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov na področju kulture v letu 2019 (v nadaljevanju: JR-MOSG-KP2019)

Mestna občina Slovenj Gradec

26.8.2019

 

Ur. l. RS, št. 46 / 19.7.2019

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za sofinanciranje kulturnega projekta »Sušnikovi dnevi 2019«

Občina Prevalje

19.8.2019

 

Ur. l. RS, št. 44 / 5.7.2019

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis »Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2020–2022«

SPIRIT

5.10.2019

 

Ur. l. RS, št. 43 / 28.6.2019

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za sofinanciranje nakupa invalidskih pripomočkov in naprav ter prilagoditev bivalnih prostorov v letu 2019

Občina Ravne na Koroškem

10.9.2019

 

Ur. l. RS, št. 39 / 21.6.2019

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih 2019–2022

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

16.9.2019

Javni razpis »Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti«

SPIRIT

19. 7. 2019,

29. 11. 2019,

30. 4. 2020,

30. 9. 2020,

23. 4. 2021,

oziroma do porabe sredstev

 

Ur. l. RS, št. 36 / 7.6.2019

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni poziv za sofinanciranje vzdrževanja kulturnih objektov v Občini Ravne na Koroškem za leto 2019

Občina Ravne na Koroškem

Do porabe sredstev, oz. do 31.10.2019

Javni poziv za sofinanciranje muzejske dejavnosti in posebnih programov v Občini Ravne na Koroškem za leto 2019

Občina Ravne na Koroškem

Do porabe sredstev, oz. do 31.10.2019

Javni poziv za sofinanciranje uspešnih prijav nevladnih organizacij na nacionalnih in EU razpisih

Občina Ravne na Koroškem

Do porabe sredstev, oz. do 31.10.2019

Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih avstrijsko slovenskih projektov, kjer FWF (FWF Der Wissenschaftsfonds) deluje v vlogi vodilne agencije

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

Do objave o zaključku razpisa

Javni poziv 75SUB-EPPO19 Nepovratne finančne pomoči podjetjem za izvedbo energetskega pregleda ali za uvedbo sistema upravljanja z energijo

EKO sklad

Do objave o zaključku razpisa

Javni poziv 74SUB-OB19 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb

EKO sklad

Do objave o zaključku razpisa

Javni poziv 71SUB-SO19 Nepovratne finančne spodbude/pomoči za naprave za samooskrbo z električno energijo

EKO sklad

Do objave o zaključku razpisa

Javni poziv 73SUB-sNESOB19 Nepovratne finančne spodbude občanom za skoraj nič-energijske stavbe

EKO sklad

Do objave o zaključku razpisa

 

Ur. l. RS, št. 35 / 31.5.2019

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014–2020 za leto 2019

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

24.9.2019

Javni razpis za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2019

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Do objave o zaključku

Javni razpis za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2019

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Do objave o zaključku

Javni razpis Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov v tujini

SPIRIT

30.9.2019;

30.9.2020;

30.9.2021;

30.9.2022

Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2019

Slovenski regionalno razvojni sklad

Do porabe sredstev, oziroma do 30.9.2019

Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF 2019

Slovenski regionalno razvojni sklad

15. 7. 2019,

26. 8. 2019,

21. 10. 2019,

25. 11. 2019,

Oziroma do porabe sredstev

Javni razpis za ugodna posojila za kmetijske in gozdarske projekte – A 2019

Slovenski regionalno razvojni sklad

8. 7. 2019,

19. 8. 2019,

23. 9. 2019,

28. 10. 2019,

9. 12. 2019,

Oziroma do porabe sredstev

Javni poziv 67SUB-OBPO19 Nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli stavbe

EKO sklad

Do objave o zaključku razpisa

 

Ur. l. RS, št. 34 / 24.5.2019

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Japonsko v obdobju od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2022

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

6.9.2019

Javni poziv 70SUB-PP19 Nepovratne finančne spodbude občinam za nakup novih vozil za prevoz potnikov

Slovenski okoljski javni sklad

(EKO sklad)

do objave o zaprtju razpisa

 

Ur. l. RS, št. 32 / 17.5.2019

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za sofinanciranje prilagojenih raziskovalnih projektov v okviru komplementarne sheme za prijave na razpise Evropskega raziskovalnega sveta (ERC)

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

do objave o zaprtju razpisa

Javni poziv 64SUB-EVOB19 Nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila

Slovenski okoljski javni sklad

do objave o zaprtju razpisa

Javni poziv 66SUB-EVPO19 Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila

Slovenski okoljski javni sklad

do objave o zaprtju razpisa

 

Ur. l. RS, št. 28 / 3.5.2019

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2019, 2020 in 2021 (oznaka JOB_2019)

Zavod za šport RS Planica

10.6.2019;

16.9.2019;

18.11.2019,

oziroma do porabe sredstev

 

Ur. l. RS, št. 24 / 12.4.2019

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni poziv za Vavčer za kibernetsko varnost

Javni sklad RS za podjetništvo

Do porabe sredstev, oziroma 31.3.2023

 

Ur. l. RS, št. 22 / 5.4.2019

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za dodelitev koncesije za opravljanje dejavnosti javne veterinarske službe, ki se ne financirajo iz proračuna RS na velikih govedorejskih, prašičerejskih in perutninskih obratih (farmah) in reprodukcije z osemenjevanjem domačih živali na velikih govedorejskih in prašičerejskih obratih na območju RS

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Do objave o preklicu razpisa

Javni poziv za sofinanciranje izvajanja mladinskih programov in delovanja mladinskih svetov v Občini Ravne na Koroškem za leto 2019, v okvirni višini 17.000 €

Občina Ravne na Koroškem

Do porabe sredstev, oziroma do 31.10.2019

Javni poziv za Vavčer za dvig digitalnih kompetenc

Javni sklad RS za podjetništvo

Do porabe sredstev, oz. do 31.3.2023

 

Ur. l. RS, št. 19 / 29.3.2019

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019–2022 (oznaka: JR SE OVE 2019)

Ministrstvo za infrastrukturo

do objave o zaprtju oz. do 25.9.2019

 

Ur. l. RS, št. 17 / 22.3.2019

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni poziv 61SUB-LSKI19 Nepovratne finančne spodbude občinam za  naložbe v izgradnjo kolesarske infrastrukture

Slovenski okoljski javni sklad

(EKO sklad)

do objave o zaprtju

Javni poziv za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj

Stanovanjski sklad RS

do objave o zaprtju

Javni razpis za dodelitev koncesije za izvajanje reprodukcije z osemenjevanjem domačih živali na območju Republike Slovenije

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano; Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

do objave o zaprtju

 

 

Ur. l. RS, št. 16 / 15.3.2019

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

2. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

do objave o zaprtju

2. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

do objave o zaprtju

Javni razpis P1 plus 2019 – Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Javni sklad RS za podjetništvo

do porabe sredstev oz do 15.10.2019

 

 

Ur. l. RS, št. 11 / 22.2.2019

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Razpis za oddajo prijav za aktivnost unije za »Evropsko prestolnico kulture« za leto 2025 v Republiki Sloveniji

Ministrstvo za kulturo

31.12.2019

Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih švicarsko slovenskih projektov, kjer Švicarska nacionalna fundacija za raziskave

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

1.10.2019

 

Ur. l. RS, št. 84 / 28.12.2018

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis P7R 2018 – mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji

Javni sklad RS za podjetništvo

1. 2. 2019,

1. 3. 2019,

 1. 4. 2019,

 1. 5. 2019,

 1. 6. 2019,

 1. 7. 2019,

1. 9. 2019,

1. 10. 2019

Javni razpis P7 – Mikrokrediti 2019

Javni sklad RS za podjetništvo

17.1.2019;

nato vsak četrtek v mesecu januarju, februarju, marcu, aprilu, maju, juniju;

4. 7. in 11. 7., 22. 8. in 29. 8. 2019;

nato vsak četrtek v mesecu septembru, oktobru, novembru in decembru z zadnjim rokom 19. 12. 2019

Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2018

Slovenski regionalno razvojni sklad

Do porabe sredstev oziroma do 30.9.2019

 

 

Ur. l. RS, št. 82 / 21.12.2018

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za program Fulbright za leto 2020 (272. JR)

Javni štipendijski, razvojni, invalidski

in preživninski sklad RS

Do porabe sredstev oziroma najkasneje do vključno 28. 9. 2021

 

 

Ur. l. RS, št. 76 / 30.11.2018

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorja 2020 (za obdobje od 1. 12. 2018 do 30. 11. 2019)

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

do porabe sredstev oz. do 30.11.2019

 

 

Ur. l. RS, št. 72 / 16.11.2018

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019?2022

SPIRIT

7. 1. 2019,

15. 5. 2019,

5. 9. 2019,

6. 1. 2020,

15. 5. 2020,

4. 9. 2020,

5. 1. 2021,

14. 5. 2021,

3. 9. 2021,

5. 1 .2022

in 16. 5. 2022

 

 

Ur. l. RS, št. 59 / 7.9.2018

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019?2022 ?E?POSLOVANJE 2019?2022?

SPIRIT

5. 11. 2018,

1. 10. 2019,

1. 10. 2020 in

1. 10. 2021

Javni razpis za ugodna posojila podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave in predelave lesa ? B/BL 2018

Slovenski regionalno razvojni sklad

8.10.2018,

19.11.2018

oz do objave o zaprtju

 Ur. l. RS, št. 55 / 13.8.2018

 

 

Ur. l. RS, št. 52 / 27.7.2018

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Drugi javni razpis za ukrep ?Prehod na sistem za okoljsko ravnanje in presojo ter ekološka akvakultura?

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

do porabe sredstev

 

 

Ur. l. RS, št. 21 / 30.3.2018

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

2. javni razpis za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

do objave o zaprtju razpisa

 

Ur. l. RS, št. 19 / 23.3.2018

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za ukrep Racionalizacija sezonske selitve panjev v letu 2018

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

do porabe sredstev

 

  

Ur. l. RS, št. 68 / 1.12.2017

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju ? Po kreativni poti do znanja 2017?2020

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS

05. 01. 2018 za prvo odpiranje;

23. 11. 2018 za drugo odpiranje;

22. 11. 2019 za tretje odpiranje.

 

 

 

Ur. l. RS, št. 44 / 11.8.2017

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov 59OB17

EKO sklad

do objave o zaključku razpisa oziroma do porabe sredstev

 

 

Ur. l. RS, št. 35 / 7.7.2017

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za sodelovanje srednjih poklicnih in strokovnih šol v programu Dvig poklicnih kompetenc učiteljev v letih od 2017 do 2019

Center RS za poklicno izobraževanje

do porabe sredstev oz. do

30.6.2019

 

Ur. l. RS, št. 31 / 23.6.2017

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I.

Javni štipendijski, razvojni, invalidski

in preživninski sklad RS

do porabe sredstev oz do 3.10.2022

   

 

Ur. l. RS, št. 15 / 31.3.2017

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2017

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

do objave o zaprtju

Ur. l. RS, št. 14 / 24.3.2017

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2017 in 2018 (oznaka JOB_2017)

Ministrstvo za infrastrukturo

18.9.2017,

16.10.2017

oz. do porabe sredstev