+386 (0)2 82 17 860
info@alppeca.si

Info

Prijava na nove informacije A.L.P. Peca

@Regija - Znanje preko meja

 

Opis projekta

 

Namen projekta je izboljšati pogoje za poslovanje v družbi znanja za tiste akterje, ki so že dosegli osnovni nivo digitalne pismenosti. V tem smislu jim želimoomogočiti integrirano uporabo širokega spektra IKT aplikacij in storitev v okviru digitalnega ekosistema. V tem sklopu bo vzpostavljena oziroma izboljšana in okrepljena informacijska povezanost med posamezniki, organizacijami in regijami. Ob razvoju digitalnega ekosistema bo poseben poudarek na podpori razvojno raziskovalnim organizacijam, ki bodo tako dobile možnost za tesnejše inter- in multidisclipinarno sodelovanje.

 

S tem bodo postavljene osnove za povezovanje strokovnjakov iz istega oziroma drugega raziskovalno razvojnega (RR) področja, hitrejša izmenjava informacij med različnimi RR skupinami, skupno nastopanje na lokalnih in globalnih trgih ter povezava z izobraževalnimi institucijami in vladnimi organizacijami. 

 

Cilj projekta je spodbuditi in omogočiti MSP v območju izvajanja projekta, da povečajo tehnološko inovativno sposobnost, in sicer:

 

  • s strateškim povezovanjem oz. mreženjem na področju mednarodnega pretoka znanja in izmejave informacij in s projektnim povezovanjem oz. mreženjem na vsebinski, projektni ravni in sodelovanjem pri izvajanju konkretnih projektov.
  • S tem bodo MSP povečala svojo konkurenčnost in proces integracije v EU ter si zagotovila kontinuirano ekonomsko rast.

 

Specifični cilji projekta so:

 

  • identificirati obstoječe stanje; prednosti, slabosti, ovire in nevarnosti za povečanje tehnološke inovativnosti regije in ga ovrednoti v primerjavi s sosednjima regijama
  • spodbuditipovezovanje in mreženje MSP in drugih inštitucij z namenom doseganj večjih učinkov na razvojnem področju
  • identificirati obstoječe izkušnje - primere dobrih praks in pripravitiprilagojene rešitve
  • motivirati, informirati in usposobiti nosilce aktivnosti v MSP v definiranem območju
  • vzpostaviti infrastrukturne pogoje in zagotoviti učinkovit transfer informacij in tehnologij
  • učinkovito promovirati projekt in njegove rezultate
  • prepoznati možnosti in zastaviti aktivnosti za vzdrževanje, spodbujanje in širjenje tehnološke inovativnostiregije.