+386 (0)2 82 17 860
info@alppeca.si

Info

Prijava na nove informacije A.L.P. Peca

RAZPISI

Ur. l. RS, št. 20 / 21.4.2017

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za zbiranje ponudb za sofinanciranje programov za dejavnosti preprečevanja odvisnosti od drog v Občini Ravne na Koroškem za leto 2017

občina Ravne na Koroškem

4.5.2017

Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF 2017

Slovenski regionalno razvojni sklad

22.5.2017

1. javni razpis za ukrep odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

do objave o zaprtju

Dodatni javni razpis za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje dolgih programov socialne aktivacije ter povezovanje z zaposlitvenimi programi«

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

22.5.2017

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo v letih 2018 in 2019

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

21.6.2017

Javni razpis za sofinanciranje strokovne priprave in koordinacije programa Šolskih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2017/2018

Zavod za šport RS Planica

12.5.2017

Javni poziv 47SUB-EPPO17 Nepovratne finančne pomoči malim in srednjim podjetjem za izvedbo energetskega pregleda

Eko sklad

do objave o zaključku

Ur. l. RS, št. 18 / 14.4.2017

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis študijskih pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev v vrtcih in šolah v študijskem letu 2016/2017

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

5.5.2017

Javni razpis za sofinanciranje projektov ljubiteljske kulture v Občini Prevalje v letu 2017

občina Prevalje

17.5.2017

Javni razpis za sofinanciranje delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov in vpeljavo novih poslovnih procesov s področja dizajn managementa – KCDM 2.0 za obdobje 2017–2019

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

22.5.2017

Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih znakov za turistične nastanitve

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

30.5.2017,

3.7.2017 oz do porabe sredstev

Javni razpis spodbude za rast podjetij na področju lesa v letu 2017

Slovenski podjetniški sklad

16.5.2017

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2017

SPIRIT

22.5.2017

Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – CS 2017

Slovenski regionalno razvojni sklad

15.5.2017

Javni razpis za sofinanciranje področne koordinacije interesnih programov športa otrok in mladine v šolskem letu 2017/2018

Zavod za šport RS Planica

5.5.2017

Javni poziv 49SUB-SOOB17 Nepovratne finančne spodbude občanom za naprave za samooskrbo z električno energijo

EKO sklad

do objave o zaključku

Ur. l. RS, št. 16 / 7.4.2017

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov in projektov lokalnega razvoja delovanja mladih, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Ravne na Koroškem za leto 2017, v okvirni višini 2.000 €

občina Ravne na Koroškem

9.5.2017

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje izobraževanja odraslih v letu 2017

občina Ravne na Koroškem

8.5.2017

Javni poziv za sofinanciranje vzdrževanja kulturnih objektov v Občini Ravne na Koroškem za leto 2017

občina Ravne na Koroškem

do porabe sredstev oz do 31.10.2017

Javni poziv za sofinanciranje vzdrževanja mladinskih objektov in delovanja mladinskih svetov v Občini Ravne na Koroškem za leto 2017, v okvirni višini 6.000 €

občina Ravne na Koroškem

do porabe sredstev oz do 31.10.2017

Javni poziv za sofinanciranje muzejske dejavnosti in izdaje glasila v Občini Ravne na Koroškem za leto 2017

občina Ravne na Koroškem

do porabe sredstev oz do 31.10.2017

Redni letni javni razpis za sofinanciranje realizacije slovenskih celovečernih filmskih projektov za leto 2017

Slovenski filmski center

8.5.2017

Javni razpis za sofinanciranje knjižnih projektov v okviru Cankarjevega leta za obdobje 2017–2018

Javna agencija za knjigo RS

12.5.2017

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju prehrane in telesne dejavnosti za zdravje za leta 2017, 2018 in 2019

Ministrstvo za zdravje

5.5.2017

Javni razpis za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje kratkih programov socialne aktivacije«

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

15.5.2017

Javni razpis za odkup AV del neodvisnih producentov 2017-3 (serija izobraževalno-dokumentarnih oddaj, 4 deli x 25 minut)

RTV Slovenija

8.5.2017

 

Ur. l. RS, št. 15 / 31.3.2017

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za Ukrep IV: Finančna pomoč za nadomestilo škode na kmetijskem gospodarstvu zaradi vraničnega prisada v letu 2017

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

do objave o zaprtju

Javni razpis za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2017

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

do objave o zaprtju

Javni razpis za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2017

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

do objave o zaprtju

Javni razpis Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2018

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

4.5.2017

Javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2017

Javna agencija za raziskovalno dejavnost

10.5.2017

Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini in povezovanje znanstvenih dosežkov v letu 2017

Javna agencija za raziskovalno dejavnost

10.5.2017

Ur. l. RS, št. 14 / 24.3.2017

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014–2020 za leto 2017

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

19.6.2017

Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših objektov za proizvodnjo električne energije iz vetrnih elektrarn in malih hidroelektrarn

Ministrstvo za infrastrukturo

do porabe sredstev oziroma najkasneje do 26. 1. 2018.

Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2017 in 2018 (oznaka JOB_2017)

Ministrstvo za infrastrukturo

18.4.2017,

15.5.2017,

12.6.2017,

18.9.2017,

16.10.2017

oz. do porabe sredstev

Ur. l. RS, št. 13 / 17.3.2017

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis SK75 2017 – Semenski kapital – Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR

Javni sklad RS za podjetništvo

(Slovenski podjetniški sklad)

12.5.2017

Ur. l. RS, št. 12 / 10.3.2017

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Razpis za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme za obdobje od 1. 5. 2016 do 30. 4. 2017

Ministrstvo za obrambo (Uprava RS za zaščito in reševanje)

8.5.2017

Javni razpis za (so)financiranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v letih 2018 in 2019

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

17.5.2017

Javni razpis za sofinanciranje delovanja v mednarodnih znanstvenih združenjih v letu 2017

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

12.5.2017

Javni razpis za sofinanciranje stroškov pridobitve certifikatov po mednarodnih standardih v letu 2017

SPIRIT

17.5.2017

Ur. l. RS, št. 11 / 3.3.2017

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo v letih 2018 in 2019

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

31.5.2017

Ur. l. RS, št. 10 / 27.2.2017

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za sofinanciranje aktivne udeležbe podjetij na mednarodnih poslovnih dogodkih v tujini v letu 2017

SPIRIT

29.3.2017;

12.6.2017

Ur. l. RS, št. 9 / 24.2.2017

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko republiko Program PROTEUS v letih 2018 in 2019

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

29.5.2017

Ur. l. RS, št. 8 / 17.2.2017

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (P1 plus 2017)

Javni sklad RS za podjetništvo

(Slovenski podjetniški sklad)

15.3.2017,

1.4.2017,

15.4.2017,

1.5.2017,

15.5.2017,

1.6.2017,

15.6.2017,

1.7.2017,

15.7.2017,

15.8.2017,

1.9.2017,

15.9.2017,

1.10.2017,

15.10.2017

oz do porabe sredstev

Ur. l. RS, št. 6 / 10.2.2017

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za podoktorske štipendije za raziskovalno delo na Japonskem v letu 2017 za raziskovalce iz Republike Slovenije

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

28.4.2017

Ur. l. RS, št. 5 / 3.2.2017

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za ugodna posojila podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave in predelave lesa v letu 2017 – B/BL

Slovenski regionalno razvojni sklad

6.3.2017,

27.4.2017,

11.6.2017,

31.8.2017

Javni razpis za ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih v Republiki Sloveniji – BP

Slovenski regionalno razvojni sklad

6.3.2017,

3.4.2017,

1.5.2017,

1.6.2017

Ur. l. RS, št. 3 / 20.1.2017

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis P7 2017 – Mikrokrediti za mikro in mala podjetja

Javni sklad RS za podjetništvo

10.2.2017,

10.6.2017

Ur. l. RS, št. 84 / 23.12.2016

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji (P7R 2016)

Javni sklad RS za podjetništvo (Slovenski podjetniški sklad)

1. 2. 2017,

1. 3. 2017,

1. 4. 2017,

1. 5. 2017,

1. 6. 2017,

1. 7. 2016,

1. 9. 2017,

1. 10. 2017

Javni razpis za program Fulbright za leto 2018 (225. JR)

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije

do porabe sredstev oz. najkasneje do 30. 9. 2019.

Ur. l. RS, št. 81 / 16.12.2016

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za financiranje študijskega oziroma znanstvenega obiska študentov v tujini (218. JR)

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije

do porabe sredstev oz. do 30.8.2017

Ur. l. RS, št. 79 / 9.12.2016

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis »Dopolnjevanje SME instrumenta – Faza 1«

SPIRIT

13.1.2017,

15.5.2017,

15.5.2018,

15.5.2019Ur. l. RS, št. 72 / 18.11.2016

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni poziv 44SUB-EVPOL16 Nepovratne finančne spodbude občinam za polnilne postaje za električna vozila v zavarovanih območjih narave in območjih Natura 2000

Slovenski okoljski javni sklad (EKO sklad)

do objave o zaključku razpisa

Javni poziv 45SUB-EVOB16 Nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila

Slovenski okoljski javni sklad (EKO sklad)

do objave o zaključku razpisa


Ur. l. RS, št. 64 / 14.10.2016

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Sofinanciranje stroškov šolskih tekmovanj v šolskem letu 2015/2016 in v šolskem letu 2016/2017

Zavod RS za šolstvo

7.9.2017

 

Ur. l. RS, št. 63 / 7.10.2016

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni poziv 42SUB-AVPO16 Nepovratne finančne spodbude občinam za nakup novih vozil za javni potniški promet na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka

Slovenski okoljski javni sklad (EKO sklad)

do objave o zaključku razpisa

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občin v gradnjo novih skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena 58ONS16

Slovenski okoljski javni sklad (EKO sklad)

do objave o zaključku razpisaUr. l. RS, št. 60 / 16.9.2016

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2016

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

do objave o zaprtju

Javni razpis za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2016

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

do objave o zaprtju

 

Ur. l. RS, št. 54 / 12.8.2016

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni poziv 41SUB-OBPO16 Nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših večstanovanjskih stavb

Slovenski okoljski javni sklad

(EKO sklad)

do objave o zaključku

Ur. l. RS, št. 53 / 5.8.2016

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Usposabljanje na delovnem mestu - mladi

ZRSZ

do porabe sredstev oz do 31.5.2017

Ur. l. RS, št. 47 / 1.7.2016

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

1. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

do objave o zaprtju javnega razpisa

Javni razpis za sodelovanje srednjih poklicnih in strokovnih šol v programu dvig poklicnih kompetenc učiteljev v letih 2016 in 2017

Center RS za poklicno izobraževanje

do porabe sredstev oz. do 30.6.2017

Ur. l. RS, št. 41 / 10.6.2016

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za sofinanciranje razvoja novih in inovativnih produktov ter storitev turističnega gospodarstva (2016–2018)

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

7.12.2016,

22.2.2017,

oz do porabe sredstev

 r. l. RS, št. 32 / 6.5.2016

 

Ur. l. RS, št. 31 / 29.4.2016

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

1. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

do objave o zaprtju razpisa

 

 

Ur. l. RS, št. 28 / 15.4.2016

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni poziv 40SUB-LS16 Nepovratne finančne spodbude občinam za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena

Slovenski okoljski sklad
(EKO sklad)

do objave o zaključku

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov 55OB16

Slovenski okoljski sklad
(EKO sklad)

do objave o zaključku

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb 56PO16

Slovenski okoljski sklad
(EKO sklad)

do objave o zaključku

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb lokalnih skupnosti 57LS16

Slovenski okoljski sklad
(EKO sklad)

do objave o zaključku

    

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V